Historia

Someron Seudun Vanhaintukiyhdistys perustettiin tammikuussa 1968. Jäsenmaksuksi vahvistettiin 1 markka ja kannattajajäseniltä perittiin 25 markkaa. Yhdistyksen ensimmäisenä tavoitteena oli rakentaa vanhainkoti Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen turvin. Kunta ei olisi tukea saanut, joten oli mielekästä perustaa yhdistys hanketta varten. Samankaltaisia yhdistyksiä syntyi siihen aikaan ympäri Suomea. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi alusta alkaen kunnanjohtaja Uno Simström aina vuoteen 1985 asti.

Someron seurakunnalta vuokrattiin tontti läheltä Pikku-Pappilaa. Ensimmäinen rivitalo valmistui joulukuussa 1970. Talon 12 asuntoa myytiin vanhuksille omakustannushintaan. Samalle tontille kohosi vuokrarivitalo kesällä 1972. Seuraava talo valmistui 1973. Sen yhteyteen tuli palvelutalo. Hyvistä asunnoista oli kova pula ja talon 15 asuntoon haki 60 vanhusta. Vuonna 1975 valmistui neljäs talo ja sen jälkeen tontti olikin täynnä.

Vuosina 1979 ja 1981 rakennettiin vielä nykyisen vanhainkodin läheisyyteen kaksi kymmenen asunnon vuokrarivitaloa Sairaalatielle. Ne kuitenkin myytiin kunnalle jo vuonna 1984. Tämän jälkeen yhdistys keskitti voimansa nykyisten kolmen rivitalon 37 vuokra-asunnon, talonmiehen asunnon ja palvelutalon ylläpitämiseen.

Vanhaintukiyhdistys aloitti kotipalvelun vuonna 1970. Kunnan hoidettavaksi palvelu siirtyi vuonna 1982. Yhdistyksellä oli myös kotipalveluauto, joka luovutettiin kunnan kotiavustajille. Vuonna 1988 hankittiin uusi auto kunnan käytettäväksi. Pyykkipalvelu ja ateriapalvelu ovat myös kuuluneet yhdistyksen toimintaan.

Vuoden 1997 aikana toteutettiin rakennuksiin mittava peruskorjausremontti, joka sisälsi mm. käyttövesi- ja lämpöputkistojen sekä keittiökaapistojen uusimisen sekä seinä-, lattia- ja kattopintojen käsittelyn. Seuraavana vuonna uusittiin ulko-ovet.

Vuosien 2007 – 2011 aikana talojen vesikatot muutettiin peltikatteisiksi harjakatoiksi. Lisäksi asennettiin paloilmoitinjärjestelmät.

Vuonna 2016 Vanhaintuen hallitus pyysi Someron kaupunkia ehdottamaan uusia jäseniä hallitukseen. Silloinen hallitus erosi lopulta tehtävistään joulukuussa. Nykyinen hallitus valittiin kaupungin ehdottamista jäsenistä yhdistyksen vuosikokouksessa kesäkuussa 2017.

Someron Vanhaintuella on kunniakas historia Someron vanhusten asumis- ja kotipalvelutoiminnan aloittajana ja ylläpitäjänä. Yhdistys täytti tammikuussa 2018 50 vuotta.

WP_20170920_13_14_46_Pro – kopio